Medarbejdere i kirken

Kordegn

Anita Olesen

 

Tlf. 21 60 95 12

 

Kontakt kirkekontoret

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Eva Søndergård Krægpøth

 

Tlf. 29 36 00 48

 

 

e-mail: Sognemedhjaelper@baunekirken.dk

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Fuglsang Damgaard

 

Tlf. 29 36 31 50

 

e-mail: kkm@baunekirken.dk

 

Kirketjener

Bertil Thomsen Sølvsten

 

Tlf. 40 44 27 58

 

e-mail: kirketjener@baunekirken.dk

 

Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 8-14

 

Kirketjener

Majbritt Damgaard Andersen

 

Tlf. 21 30 63 76

 

 

Træffes bedst: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 8-13

 

Organist

Anna Rasmussen

 

Tlf. 29 29 62 20

 

e-mail: organist@baunekirken.dk