Sogneaften

Hvert år afholder vi 3-4 sogneaftener i Baunekirken, hvor vi får besøg af en person, der vil dele ud af sin viden og erfaring om et givent emne. Det kan fx være en forfatter, debattør, underviser eller en ekspert, som vil holde et foredrag for os. Der bliver som noget nyt også vist film på udvalgte sogneaftener.

 

Vi synger altid et par salmer/ højskolesange og så varer foredraget ca. 1 time, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. 

 

Der bliver også serveret kaffe/kage, som koster 30 kr. pr. person. Sogneaftener er som udgangspunkt gratis at deltage i, men enkelte aftener kan der være entré.

 

Sogneaften finder sted kl. 19:30 - 21:30 i Baunekirkens Sydfløj (OBS: I 2025 fra 19:00 - 21:00)