Pensionisteftermiddage

Pensionisteftermiddage indbyder til arrangementer for ældre, men alle er velkomne

Det foregår mandag eftermiddage i lige uger kl. 14.00 i Baunekirkens sydfløj.

Vi er rigtig mange, men vil gerne være flere.

Eftermiddagene bære præg af underholdning, god kaffe og hyggeligt samvær.

Arrangementer annonceres i kirkebladet.

Kontakt: Aase Kristensen, tlf. 23 41 19 87