Dåb

Dåb

 

Navngivning

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb eller ved anmeldelse på borger.dk. Du kan frit vælge fornavne ud fra en liste fra Familieretshuset over godkendte fornavne. Se listen på Familieretshusets hjemmeside

Dåb i Tjørring sogn

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i Baunekirken skal du kontakte kirkekontoret. Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb. Dåb finder sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste, hvor den døbte bliver velsignet med vand og Helligånd i treenighedens navn.
Inden dåben har man en samtale med den præst, der skal foretage dåben. Præsten gennemgår dåbsritualet og kan besvare de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens betydning.

Er man døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben er foregået i et kristent kirkesamfund uden for folkekirken.

Faddere og dåbsvidner

Ved barnedåb skal barnets navn samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere afleveres til kirkekontoret. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb og påtager sig ved barnets dåb en forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent. Fadderne har ingen juridisk ret eller pligt til at tage sig af det forældreløse barn og evt. adoptere.
Ved dåben bærer forældrene eller en af fadderne barnet. 

Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner. Her skal navne og adresse på to vidner afleveres til kirkekontoret. 

Nøddåb

I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet. Hvis der er tale om akut livsfare, kan dåben foretages som nøddåb af en af de tilstedeværende.