Minikonfirmander

Minikonfirmander Minikonfirmander Minikonfirmander

 

Minikonfirmander

I Tjørring sogn tilbyder vi alle børn i 3. klasse at deltage i minikonfirmand-undervisning.

Tjørring skole indbydes i efteråret og Lundgårdskolen i foråret.

Vi kommer rundt i klasserne med indbydelser i klasserne inden opstart.

Formålet med minikonfirmand-undervisningen er, at børnene bliver fortrolige med kirken, og det, der sker i kirken. Vi håber, at de derved får en oplevelse af, at kirken er et spændende sted at være, og det er okay at stille spørgsmål omkring tro og kristendom, både i kirken og derhjemme.

Vi vil bl.a. tale om, hvad kirken er for et sted og om personer i bibelen. Vi inddrager de bibelske fortællinger gennem historiefortælling, samtale, sang, leg og forskellige aktiviteter. Herigennem vil vi få god mulighed for at tale om, hvad det vil sige at tro, og børnene får lov at dele deres tanker og undren om livets store og små spørgsmål.

Minikonfirmandundervisningen er en ”smagsprøve” på den egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse, som børnene måske senere vil deltage i. Det er ingen forudsætning for at blive konfirmeret.

 

Underviser er Kirke-kulturmedarbejder Eva S. Krægpøth. Sognepræst Daniel Kristiansen deltager også nogle af gangene.

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Eva på mail sognemedhjaelper@baunekirken.dk eller mobil 29360048