Baunekirken

Baunekirken


I 1977 indviedes sognets nye kirke, Baunekirken, da Tjørrings gamle kirke var blevet alt for lille til det stigende befolkningstal

 

KIRKE, KORS, KOBBER, KALK OG KAMPESTEN

Baunekirken er en kirke, som indeholder en masse forskellige mennesker og materialer.
Udover kobber, kalk og kampesten indeholder kirkerummet træ; træ  med de inderste kirkebænke som buer rundt omkring alteret og træ som strækker sig op mod korset som er øverst i spiret i midten af kirken. 

På denne måde symboliserer Kristi kors, at vi som kirke er en del af noget større og noget som peger opad. Samtidig symboliserer de andre former for materialer, hvor forskellige vi mennesker er. Der er kampesten med forskellige former som er hentet ind fra markerne omkring kirken, som er placeret i kirkens vægge og kalken og glasmosaikerne giver et samspil med det at komme som menneske og høre det rene ord med alle de farver det kan give på tilværelsen. 

Baunekirken er en broget flok, som hylder forskelligheden i alle aldre, men vi er også i særdeleshed en kirke for børn og børnefamilier. Vi har mange børnegudstjenester, børnekor og vi har snart ansat to kirke-kulturmedarbejdere, som sammen med kirkens frivillige og andre medarbejdere er gode bindeled ud i sognet. I kirken er der desuden ansat tre præster, to kirketjenere,  og en kordegn, som alle har sin daglige gang i kirken og kirkegårdspersonale som har base ved Tjørring Kirke. 

BAUNEKIRKEN ER EN RUNDKIRKE

Det runde kirkerum har plads til 200 mennesker. Med pladserne i vestfløjen kan selve kirken rumme ca. 400 mennesker. Selve kirkebygningen har korsform med et cirkelformet kirkerum i midten. Det vældige spir sammen med det cirkulære kirkerum skulle alt sammen arkitektonisk pege mod kirkens centrum: alteret. Det er først, når man kommer indenfor, man opdager, at bygningsværket er en rundkirke. De gamle rundkirker blev bygget til forsvarsformål, og man kan godt få den tanke, at hvis evangeliet bliver lukket inde der, vil det være svært at finde en udvej for det. Baunekirken giver det modsatte indtryk. Åbent og ubeskyttet ligger gudstjenesterummet med fri passage til alle verdenshjørner, forsvarsløs som vor Herre Jesus selv i hans jordelivs dage. Men i midten står nådens bord, hvorom alle samler sig. Det cirkulære rum giver de enkelte deltagere i gudstjenesten indbyrdes kontakt og fornemmelse af fællesskab om handlingen.


EN SYMBOLSK GRUNDSTEN

Grundstenen, opsat i buen bagved alteret, stammer fra kirkegårdsdiget i den gamle kirke og er således en symbolsk videreførelse af menighedslivet i sognet. Den har nogle karakteristiske huller, der tilsammen danner korsform. Stenens nøjagtige historie og meningen med de korsformede huller kender ingen men der gættes på at de stammer fra et mislykket forsøg på at bryde stenen i fire stykker.

I 2011 blev kirken kraftigt renoveret og fremstår nu som en moderne kirke med et minimalistisk præg og med moderne kommunikations muligheder.

Vores værdigrundlag: Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.
​Vi vil på den baggrund formidle kristendommen på en nutidsrelevant måde gennem dialog, undervisning, kreativitet, udsyn og fællesskaber båret af rummelighed, ærlighed, nærvær - et rart sted at være.

 

ADRESSE
Østerbyvej 10, Tjørring,
7400 Herning

 

 

 

KIRKERUMMETS ÅBNINGSTIDER

 

Alle dage fra kl. 9:00-17:00.

I kirkerummet er der mulighed for stilhed, lystænding og bøn.

 

MERE OM KIRKEN

I forbindelse med genindvielsen af Baunekirken 18. marts 2012 blev der udgivet et festskrift som på en fin måde beskriver sognet og i sær Baunekirkens liv og rammer. Den kan læses her.

 

Kirke logo