Bisættelse / Begravelse

Bisættelse / dødsfald

 

 

Bisættelser og Begravelser i Tjørring Sogn

 

Dødsfald skal anmeldes elektronisk senest to hverdage efter dødsfaldet via hjemmesiden borger.dk.

Anmeldelsen foretages af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten, kirkekontoret og kirkegården gennem en bedemand.

Herefter aftaler man med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for begravelse eller bisættelse.

Ved en begravelse forestås en begravelseshandling, hvor kisten sænkes i graven og jordpåkas-telsesritualet finder sted på selve kirkegården.

Ved en bisættelse forestås en begravelses-handling, der efterfølges af enten kremering og urnenedsættelse.

 

Sognepræsten i bopælssognet er begravelsesmyndighed og godkender anmodningen om begravelse eller bisættelse.
Det er i den forbindelse begravelsesmyndighedens primære pligt at sørge for, at begravelsen eller bisættelsen sker i overensstemmelse med afdødes ønsker.

Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales mellem præsten og de pårørende. Man synger tre eller fire salmer, og præsten holder en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som isærer en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation.

De tre skovlfulde jord på kisten symboliserer fødsel og død - og opstandelsen, som Gud kan give os del i. Der er mulighed for at høre og læse salmerne i Den Danske Salmebog på www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Om medlemskab / ikke-medlemskab v. dødsfald

Normalt tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Er afdøde medlem af folkekirken, men har vedkommende afgivet ønske om, at en præst ikke medvirker til begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.


Er den afdøde ikke medlem af folkekirken, men ønsker den afdødes familie at begravelsen eller bisættelsen skal ske med medvirken fra en præst på trods af den meningstilkendegivelse, der ligger i at stå udenfor folkekirken, skal man drøfte det med sognepræsten.

I begge tilfælde er op til præsten at vurdere, om der bør medvirke en præst til begravelsen eller bisættelsen.