Babysalmesang
 

 

Babysalmesang

Babysalmesang er et gratis tilbud, som indbyder til ro og nærvær i en musikalsk ramme med salmerne i centrum – og skaber en fortrolighed med kirkerummet. Barnet stimuleres også: 

-  sansemotorisk - gennem dans og bevægelse

-  følelsesmæssigt - i nærværet med dig

-  socialt - i samværet med andre

-  sprogligt og musisk - gennem sang og musik

Alle babyer må være med ifølge med mor eller far. Det er op til forældrene, hvornår I synes barnet har en passende alder. Jeres barn vil nok få mest ud af det mellem 3 og 9 måneder.

 

Vi mødes fredag kl. 10.00 i kirken, hvor vi synger, danser og spiller musik i kirkerummet 30-40 min. Derefter byder vi på hygge, kaffe, saft, brød og lidt sødt i kirkens café.

Tilbuddet er gratis!

Vi satser på, at vi ca. 4 gange om året gang på hvert hold rykker om på Fuglsangsø centeret, hvor vi laver babysalmesang sammen med beboerne.

 

Underviser: Organist Jane Samuelsen og Kirke- og kulturmedarbejder Eva Søndergård Krægpøth

Tilmelding nødvendig på mail til sognemedhjaelper@baunekirken.dk