Dødsfald skal anmeldes elektronisk senest 2 hverdage efter dødsfaldet
via hjemmesiden borger.dk.
Anmeldelsen foretages af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn
over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge. I mange tilfælde
sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten, kirkekontoret og kirkegården 
gennem en bedemand.
Herefter aftaler man med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for
begravelse eller bisættelse.
Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten sænkes i
graven og jordpåkas-telsesritualet finder sted på selve kirkegården.
Ved en bisættelse forstås en begravelses-handling, der efterfølges af
enten kremering (ligbrænding) og urnenedsættelse.
Sognepræsten i bopælssognet er begravelsesmyndighed og godkender
anmodningen om begravelse eller bisættelse.
Det er i den forbindelse begravelsesmyndighedens primære pligt at sørge
for, at begravelsen eller bisættelsen sker i overensstemmelse med afdødes
ønsker.
 
Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales mellem
præsten og de pårørende. Man synger tre eller fire salmer, og præsten holder
en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som især
er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation.
De tre skovlfulde jord påkisten symboliserer fødsel og død - og opstandelsen,
som Gud kan give os del i.
Der er mulighed for at høre og læse salmerne i Den Danske Salmebog på
 
Normalt tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har
ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på,
at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.
Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker,
når man bliver begravet eller bisat.
Er afdøde medlem af folkekirken, men har den afdøde afgivet ønske om, at
vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker til begravelsen eller bisættelsen,
bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.
Er den afdøde ikke medlem af folkekirken, men ønsker den afdødes familie at
begravelsen eller bisættelsen skal ske med medvirken fra en præst på trods af den
meningstilkendegivelse, der ligger i at stå udenfor folkekirken, skal man drøfte det
med sognepræsten.
I begge tilfælde er op til præsten at vurdere, om der bør medvirke en præst til
begravelsen eller bisættelsen.