Menighedsråd fra 01-12-2020

MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE

Menighedsrådet danner sammen med præsterne sognets øverste instans. Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles.
Menighedsrådet arbejder også i en række udvalg: byggeri, bygninger og kirkegård, kor og musik, børn og unge, gudstjeneste, redaktion, frivillige, lovsangsgudstjeneste, køkken/bespisning og aktiviteter.

KONTAKT MENIGHEDSRÅDET

Ønsker du kontakt til menighedsrådet, kan du kontakte formand eller næstformand på telefon eller mail.

KOMMENDE MR-MØDER:
    • 7. december 2023
MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER

 

FORMAND

Olav Helms

Olav Helms

Børglumvej 28
7400 Herning
Tlf. 29691264

SEND EMAIL


NÆSTFORMAND

Jeppe Bjerg Mikkelsen

Jeppe Bjerg Mikkelsen

Gisselfeldvej 35,
Tjørring
7400 Herning
Tlf. 41428001

SEND EMAIL


KASSERER

Hans Jørgen Hansen

Hans Jørgen Hansen

Gudenaavej 20
7400 Herning
Tlf. 41 33 64 98

SEND EMAIL


KONTAKTPERSON

Aase Kristensen

Aase Kristensen

Bymarksvej 19
7400 Herning
Tlf. 23411987

SEND EMAIL


SEKRÆTÆR

Dorthe Terp Møller

Dorthe Terp Møller

Rosenholmvej
122, Tjørring
7400 Herning
Tlf.61307805

SEND EMAIL


KIRKEVÆRGE

Ejgil Anton Pedersen

Ejgil Anton Pedersen

Bymarksvej 34,
Tjørring
7400 Herning
Tlf. 21344142

SEND EMAIL


Jytte Dahl Vammen

Jytte Dahl Vammen

Liselundvej 38, Tjørring
7400 Herning
Tlf. 24982672

SEND EMAIL
 


Jytte Søndergaard Risom

Jytte Søndergaard Risom

Liselundvej 23, Tjørring
7400 Herning
Tlf. 22439150

SEND EMAIL
 

 

Per Nørgaard

Per Nørgaard

Digevej 24, Tjørring
7400 Herning
Tlf. 30273846

SEND EMAIL
 


Johannes Holst Hansen

Johannes Holst Hansen

Jordbærmarken 101, Tjørring
7400 Herning
Tlf. 26237414

SEND EMAIL

Derudover er sognets præster også fødte medlemmer af menighedsrådet samt én medarbejderrepræsentant fra personalegruppen

Suppleanter

Paul Støttrup-Vigsø
Annelise Nyholm Nielsen
Tove Lund Saka

Mødereferater

Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles. Referaterne fra disse møder offentliggøres løbende på denne side.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Er der noget i referaterne, du gerne vil have forklaret eller uddybet, er du altid velkommen til at spørge. Du kan kontakte formand eller næstformand på telefon eller mail.

Regnskaber for Tjørring Sogn:
Dem finder du på sogn.dk og ved at KLIKKE HER

LÆS MØDEREFERATERNE HER

2023

2022

2021

2020

Referater fra tidligere år - tryk her.